Inkluderende språk

Språket vårt er ikke nøytralt. Inkluderende språk handler om å velge ord bevisst, og respektere folks ulikheter når vi kommuniserer.

Har du tenkt over at språket du bruker viser holdningene, fordommene og antagelsene dine?

Et språk som respekterer ulikheter

I mars 2023 lanserte KS (kommunesektorens organisasjon) nye prinsipper for inkluderende språk i digitale tjenester.

Prinsippene inneholder sjekkpunkter og skrivetips som er relevante og nyttige i alle typer tekster, og handler kort sagt om å respektere mangfoldet når vi kommuniserer med mange.

Velge ord med omhu

Å bruke inkluderende språk innebærer å ta bevisste valg:

 • Hva spør vi om, og hva tar vi for gitt?
 • Hvilke formuleringer bruker vi når vi beskriver mennesker?
 • Hvilke fordommer og holdninger kommuniserer vi?

Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering.

LES OGSÅ: Dette får leseren din til å tvile

Ser du forskjellene?

Noen eksempler på setninger hvor vi bør bruke bevisste ordvalg:

Mor eller far skal skrive under.

Si heller:

 • En forelder …
 • En voksen hjemme …

Fordi:

 • Foreldre kan ha samme kjønn.
 • Barn kan ha flere typer omsorgspersoner i livet sitt.

De som er fremmedkulturelle.

Si heller:

De av oss som er flerkulturelle.

Fordi:

 • «Vi og de andre» kan skape skiller og motsetninger. Skriv direkte til dem det gjelder, eller inkluder dem i «vi» og «oss».
 • Ordet «fremmed» (-kulturell, -språklig, -arbeider) skaper avstand.

Han er dement.
Hun er rullestolbruker.

Si heller:

 • Han lever med demens
 • Hun bruker rullestol.

Fordi:

 • Vi er ikke en sykdom, diagnose eller funksjonshindring. Vi lever med den.
 • Ingen vil være en stereotypi. Spør den det gjelder hvordan hen vil bli omtalt!

Husk at ord kan åpne dører, men også lukke dem og stenge mennesker ute.

Inkluderende språk = klarspråk

Klarspråk handler i bunn og grunn om å bryte ned språklige barrierer mellom avsender og mottaker, og bruke et språk som folk forstår og kjenner seg igjen i.

Inkluderende språk tar klarspråk enda et skritt videre i å møte mottakeren med respekt, på mottakerens språklige premisser.

LES OGSÅ: Plikten til å bruke klarspråk – dette sier språkloven

1 av 10

2 av 10

3 av 10

4 av 10

5 av 10

6 av 10

7 av 10

8 av 10

9 av 10

10 av 10