SPRÅKTJENESTER

Korrektur, språkvask, redigering

Få min hjelp til å gjøre bedriftens tekster korrekte, klare, velskrevne og tilpasset leserne. Sammen bestemmer vi på hvilket nivå jeg skal jobbe med tekstene deres.

Korrektur, språkvask, redigering - KLART SAGT

Mine tekstoppdrag starter alltid med en samtale om hva teksten skal gjøre, hvem som skal lese den, og hvor mye jeg skal bearbeide den.

Jeg tar for meg språket, innholdet og disposisjonen i de fleste typer tekster for private virksomheter. Juridiske tekster og offentlige dokumenter overlater jeg til andre som kan det bedre enn meg.

Hvor mye teksthjelp trenger dere?

Korrektur, språkvask og redigering – ordene kan bety forskjellige ting for ulike mennesker.

LESETIPS: Hva er forskjellen på korrektur og språkvask?

Jeg bruker tre nivåer når jeg vurderer og tilpasser oppdrag for kundene mine.

NIVÅ 1: Korrektur

Når jeg korrekturleser sjekker jeg rettskriving, tegnsetting, orddeling og setningskonstruksjon. Jeg retter opp stavefeil og inkonsekvenser i ordvalg, og kan også sjekke sidehenvisninger.

Teksten blir formelt korrekt etter skrive- og tegnsettingsregler, men ikke mer forståelig eller brukertilpasset.

NIVÅ 2: Språkvask

På dette nivået tilpasser jeg teksten til mottakeren og formålet etter klarspråkprinsippene. Jeg sjekker også at resonnementer og formuleringer er logiske og forståelige.

  • Er ordvalget riktig for mottakerne?
  • Er setningsstrukturen tydelig nok?
  • Er stilen og tonen riktig for konteksten?
  • Er sammenhengen og konteksten klar?

Jeg avslutter med å korrekturlese teksten, slik at språket følger skrivereglene.

NIVÅ 3: Redigering

Nivå 3 innebærer en grundig bearbeiding av teksten. I tillegg til kontrollpunktene i nivå 2 endrer jeg også tekstens struktur, disposisjon og form hvis det gjør teksten lettere å lese. Dette kan for eksempel bety at jeg flytter på avsnitt, legger til veiledende underoverskrifter og gir teksten en tydelig rød tråd.

Jeg avslutter med å lese korrektur på teksten.

Dere kan se alle endringene jeg gjør

Jeg bearbeider tekster i Word med funksjonen Spor endringer, slik at dere kan se nøyaktig hva jeg har redigert. Det gjør det også enkelt for dere å velge hvilke endringer dere vil godta.

Tilbakemeldinger og skrivetips inkludert

Når jeg leverer tilbake tekstene deres gir jeg også en kort tilbakemelding på språket og tips om ting dere bør huske på i fremtidig skriving.

Ønsker dere en språklig kartlegging av bedriftens tekster? Se her >>

Gangen i et samarbeid:

  • Vi tar en prat om hva teksten deres skal gjøre, og hvem som er mottaker. Sammen bestemmer vi på hvilket nivå jeg skal jobbe med den.
  • Dere sender teksten til meg.
  • Jeg korrigerer/språkvasker/redigerer teksten (det vi ble enige om).
  • Jeg sender teksten tilbake til dere med endringer og kommentarer.

Samarbeid og kommunikasjon foregår digitalt (e-post, telefon og videosamtaler), med mindre dere ber spesielt om å møtes fysisk.

Kan jeg hjelpe?

Du trenger ikke vite nøyaktig hva du vil ha hjelp til. Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Kontakt meg - Klart Sagt - Irene Fossen

Irene Fossen

irene@klartsagt.no
(+47) 416 68 784

Si hei på LinkedIn

ForkortelserKLART SAGT Irene Fossen
Slik bruker du (ikke) semikolonKLART SAGT Irene Fossen