Jeg hjelper bedrifter som vil kommunisere i klart språk.

KLART SAGT Irene Fossen

Språktjenester

Jeg retter, rydder og kvalitetssikrer bedriftens tekster for dere.

Korrektur, språkvask, redigering

Få min hjelp til å gjøre bedriftens tekster korrekte, tydelige og tilpasset leserne. Sammen finner vi ut hvor mye jeg skal gjøre, fra enklere korrektur til mer omfattende redigering.

Språklig kartlegging

Hvor klare og brukervennlige er tekstene deres? I en språklig kartlegging ser jeg over bedriftens tekster fra målgruppenes ståsted, og vurderer dem etter klarspråkprinsippene.

Kurs i klart språk

Skrivekurs klarspråk «Skriv klart»

Klarspråk skrivekurs: Skriv klart!

I dette praktiske skrivekurset lærer du og kollegaene dine å skrive treffsikre, glassklare tekster etter klarspråkprinsippene.

Etter kurset forstår du hva klarspråk er og hvorfor det virker, og du har flere konkrete metoder du kan bruke i skrivingen din.

Halv dag (2,5 timer) | Digitalt eller fysisk

Foredrag om klarspråk

Klart språk – inspirasjonsforedrag for virksomheter og grupper

Jeg forklarer hva klarspråk er, og viser dere hvordan språk og ordvalg påvirker folks muligheter til å ta til seg et budskap.

Dere får kunnskap, skriveråd og inspirasjon til å bruke tydelig og brukertilpasset språk i arbeidet.

45 minutter | Digitalt eller fysisk

Kurs i klarspråk - bedriftsintern opplæring - KLART SAGT

Klart språk – bedriftsintern opplæring

I hvilke sammenhenger har bedriften din størst behov for å være tydelig? Hvilke er de viktigste tekstene? Hva kan dere tjene på å være tydeligere – og hvordan gjør dere det?

Jeg skreddersyr kurs og språkverksteder for bedrifter som ønsker å bruke klart språk til å få mest mulig effekt av tekst og skrivende ansatte.

Tilpasset varighet | Digitalt eller fysisk

Prosjekter og samarbeid

Jeg jobber sammen med dere i små og store språktiltak i bedriften.

Språkprofil

En språkprofil er en praktisk veileder for alle som skriver og kommuniserer på vegne av en virksomhet. Jeg hjelper dere å lage en språkprofil som sikrer at bedriften fremstår klar og konsekvent med tydelig identitet i tekst og tone.

Hjelp til å ta tak?

Utfordringer med skriving eller kommunikasjon? På tide med en tekstopprydning? Satse på klart språk og god skrivekultur i bedriften? Bruk meg som en objektiv og «klarsynt» rådgiver, tilrettelegger og pådriver i språkprosjekter.

Irene Fossen KLART SAGT

Hvem er jeg?

KLART SAGT er meg, Irene Fossen – klarspråkkonsulent og gründer. Jeg har skrevet og kommunisert på vegne av virksomheter i næringslivet i mer enn 20 år. Nå hjelper jeg bedrifter som vil skrive og uttrykke seg best mulig i klart, korrekt og brukertilpasset språk.

Lesbarhetsindeks (LIKS) er et mål for hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese.KLART SAGT Irene Fossen

Er teksten lettlest? Lesbarhetsindeks (liks) gir en pekepinn.

Lesbarhetsindeks (liks) er en beregningsmodell som sier noe – men slett ikke alt – om hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese.
Skrivemodellen «Den omvendte pyramiden»KLART SAGT Irene Fossen

Den omvendte pyramiden: Si det viktigste først!

Skriver du tekst for nett? Da bør du bruke skrivemodellen «Den omvendte pyramiden».
Burgernomics: Fordøyelig faktaformidlingKLART SAGT Irene Fossen

Big Mac-indeksen: Fordøyelig formidling

Big Mac-indeksen og «burgernomics» er et smakfullt eksempel på at tunge fakta kan gjøres fordøyelige for folk flest.

Kan jeg hjelpe?

Du trenger ikke vite nøyaktig hva du vil ha hjelp til. Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Kontakt meg - Klart Sagt - Irene Fossen

Irene Fossen

irene@klartsagt.no
(+47) 416 68 784

Si hei på LinkedIn ??