Hva sier du mellom linjene?

Når du skriver for å bli forstått må du også spørre deg om leseren din forstår det du ikke skriver. Underforstått: Det du sier mellom linjene.

Å lese er å tolke

Vi mennesker bruker kunnskapen vi har fra før til å trekke slutninger om verden rundt oss. Hele tiden forklarer vi ting automatisk for oss selv ut fra våre egne referanser. Slik er det også når vi leser.

Ved hjelp av vår innebygde kunnskapsbank oppfatter vi underforståtte meninger som ikke er eksplisitt uttrykt i teksten. Vi leser rett og slett mellom linjene, godt hjulpet av vår subjektive logikk.

Følgeslutninger av noe som ikke er uttrykkelig nevnt, kalles inferenser. Vi tolker teksten med utgangspunkt i det vi vet fra før, og fyller automatisk ut med våre egne referanser for å få kontekst og sammenheng.

Og der det er rom for tolkning, er det rom for misforståelser.

Forstår leseren det underforståtte?

Vår hang til å se verden fra vårt eget ståsted påvirker oss også når vi skriver. Mesteparten av tiden vet vi ikke selv at vi trekker slutninger, fordi det er så opplagt i vår verden.

Hvis du for eksempel skriver I Sveits har kvinner 14 uker foreldrepermisjon med 80 prosent lønn – det er helt uforståelig for oss i Norge, så går du ut ifra at leseren din vet at norske kvinner har rett til mye mer enn 14 uker lønnet permisjon fra arbeidet når de får barn.

Hvis leseren din derimot ikke har noe som helst forhold til varigheten av foreldrepermisjoner, verken i Norge eller andre land, kan setningen din bli tolket motsatt av det som er ment: I Norge synes vi 14 uker foreldrepermisjon med 80 prosent lønn høres (uforståelig) mye ut!

Fordi Sveits er et av verdens rikeste land, går leseren automatisk ut ifra at sveitsiske kvinner har lukrative permisjonsrettigheter.

Mål om minst mulig misforståelse

Ikke alle slutninger er åpenbare for alle lesere. Alder, kjønn, yrke, livssituasjon og kulturell bakgrunn er bare noen av faktorene som spiller inn når leseren tolker teksten din.

Derfor er det er så viktig at du har et klart bilde av den du skriver til!

Se for deg hvilke forkunnskaper leseren din har, og tenk igjennom hva du tror hen kan legge til i teksten din for å skape sammenhenger.

Skriv brukertilpasset. Er det noe du kanskje bør forklare mer konkret og detaljert for å bli forstått? Eller enda bedre: Er det noe du kan gjøre for å unngå å bli misforstått?

Som den romerske retorikeren Quintilian skal ha sagt:

One should aim not at being possible to understand, but at being impossible to misunderstand.