Språklig kartlegging av bedriftens tekster

Blir tekstene deres lest, forstått og brukt av målgruppene? I en språklig kartlegging får dere en vurdering av hvor godt virksomhetens tekster fungerer.

Språklig kartlegging - KLART SAGT

Formidler tekstene det de skal?

Jeg tar for meg typiske viktige tekster fra deres bedrift og vurderer:

  • Er språket i tekstene tilpasset de ulike målgruppene?
  • Formidler tekstene budskapet på en tydelig og god måte?
  • Skriver dere korrekt, eller er det skrivefeil og tegnsettingsfeil i tekstene?

Jeg kan kartlegge én bestemt teksttype, for eksempel tekster på nettsider, eller ta for meg flere typer tekster som er viktige for dere i en bredere kartlegging.

Slik blir tekstene analysert og vurdert

Utgangspunktet for kartleggingen er den internasjonale definisjonen av klarspråk:

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

I vurderingen bruker jeg ti analysekriterier (klarspråkprinsipper) som har betydning for hvordan leserne oppfatter det dere skriver.

Jeg gir tekstene deres en vurdering fra 1 til 6 på hvert kriterium, og oppsummerer funnene i en rapport.

Hvis dere ønsker en dypere innsikt i hvordan tekstene deres blir lest og forstått, involverer jeg brukerne av tekstene (representanter fra målgruppene), gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. På den måten får dere selvsagt de mest relevante og informative tilbakemeldingene på tekstene deres.

Et utgangspunkt for videre arbeid

Målet med en språklig kartlegging er ikke å lete etter feil, men å finne ut hvordan dere kan få mest mulig effekt av det dere skriver og formidler.

Ved å kartlegge nå-situasjonen definerer dere et nullpunkt, som er et ypperlig utgangspunkt for å måle effekter av det videre tekst- og kommunikasjonsarbeidet i virksomheten.

Gangen i en språklig kartlegging:

  • Vi tar en innledende prat om blant annet målgrupper og hva dere vil oppnå med tekstene deres.
  • Dere sender tekster til meg (eventuelt lenker hvis det er snakk om nettsider).
  • Jeg vurderer tekstene og oppsummerer resultatene i en rapport (PDF).
  • Vi går igjennom rapporten sammen i et videomøte.

All kommunikasjon mellom oss foregår digitalt (e-post, telefon og videosamtaler), med mindre dere ber spesifikt om å møtes fysisk.

Kan jeg hjelpe?

Du trenger ikke vite nøyaktig hva du vil ha hjelp til. Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Kontakt meg - Klart Sagt - Irene Fossen

Irene Fossen

irene@klartsagt.no
(+47) 416 68 784

Si hei på LinkedIn

ForkortelserKLART SAGT Irene Fossen
Bindeord viser vei i tekstenKLART SAGT Irene Fossen