OM

Klarspråk – hva er det?

Å kommunisere i klart språk er å tilpasse språket og legge til rette for at mottakeren skal forstå. Klarspråk er like mye en måte å tenke på, som en måte å skrive på.

Korrekt, klart, brukertilpasset

Med klarspråk mener vi korrekt, klar og brukertilpasset kommunikasjon. En tekst er skrevet i klarspråk når mottakerne

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Den internasjonale definisjonen av klarspråk lyder slik:

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Klarspråk handler altså ikke bare om tekst, men om kommunikasjon med mange virkemidler. Det er minst like mye en måte å tenke på, som en måte å skrive på.

Å kommunisere i klart språk er å tilpasse språket og legge til rette for at mottaker skal forstå det som blir sagt og skrevet.

Klarspråk i det offentlige

Mange forbinder ordet klarspråk med informasjon fra det offentlige. Siden 2008 har stat og kommuner jobbet systematisk med å gjøre seg mer forståelige i dialog med innbyggerne, og i den nye språkloven fra 2022 er det offentlige pålagt å kommunisere i klart språk.

Slik lyder paragraf 9 i den nye språkloven:

Offentlige organ skal kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen.

I praksis betyr det at alle kan kreve tydelig og forståelig kommunikasjon fra stat, fylkeskommune og kommune.

Arbeidet med å gjøre språket i offentlige etater mer brukervennlig og forståelig startet for alvor med prosjektet «Klart språk i staten» (2008 til 2014), og pågår for fullt med Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet i front.

Se klarspråk.no

Klarspråk i næringslivet

Virksomheter i næringslivet har ingen språklov de må følge når de kommuniserer med kunder og brukere, men det finnes andre grunner til at private bedrifter bør ta klarspråk på alvor.

Klart språk

  • får budskapet fram
  • sparer tid og penger
  • gir troverdighet og tillit

Og så lenge de fleste virksomheter i næringslivet tror at klarspråk bare er noe det offentlige sysler med (fordi de må), har klarspråklige bedrifter en KLAR konkurransefordel!

KLART SAGT tilbyr teksthjelp, kurs og rådgivning til bedrifter som vil kommunisere effektivt, lønnsomt og troverdig i klarspråk. Les mer her.

Kan jeg hjelpe?

Du trenger ikke vite nøyaktig hva du vil ha hjelp til. Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Kontakt meg - Klart Sagt - Irene Fossen

Irene Fossen

irene@klartsagt.no
(+47) 416 68 784

Si hei på LinkedIn

ForkortelserKLART SAGT Irene Fossen
Bindeord viser vei i tekstenKLART SAGT Irene Fossen