Kunnskapens forbannelse

Når vi kan noe godt, klarer vi ikke å forestille oss hvordan det er for andre å ikke vite det vi vet. Dette kalles kunnskapens forbannelse.

Har du opplevd å lytte til en person som prater i vei om et tema, uten at du skjønner hva vedkommende sier? Eller lest en tekst som er så komplisert og uforståelig at du må lese den flere ganger – og kanskje gir opp – før du forstår den?

Da er det en stor sannsynlighet for at avsenderen lider av kunnskapens forbannelse.

Vi er alle forbannet

Kunnskapens forbannelse er en psykologisk skjevhet (et kognitivt bias), også kalt tankefeil, hos alle mennesker.

Det er et systematisk avvik fra hvordan vi burde tenke og gjøre hvis vi var «rasjonelt perfekte», og skjer fordi hjernen må forenkle de enorme mengdene informasjon den skal håndtere hele tiden.

Kunnskap gjør blind

Hovedutfordringen er at vi ikke klarer å forestille oss hvordan det er for andre å ikke vite det vi vet (se det vi ser). Vi blir rett og slett blinde for mottakerens perspektiv!

Kunnskapsforbannelsen blir spesielt merkbar når vi skal formidle noe vi kan godt til noen som ikke kan det, og er på en måte et paradoks: Mye kunnskap kan faktisk gjøre oss til dårlige formidlere.

Vanskelig utgangspunkt i kommunikasjon

Kunnskapens forbannelse gir oss store handikap når vi er avsendere i kommunikasjon:

  • Når vi selv kan mye om noe, overvurderer vi andres kunnskap om det samme emnet. Vi tror mottakeren forstår mer enn hen gjør.
  • Jo mer kunnskap vi har, desto mindre empati har vi med mottakeren. Vi sliter med å sette oss i mottakerens sted, og tar ikke nok hensyn til hva hen faktisk trenger for å forstå.
  • Jo mer kunnskap vi får om noe, desto vanskeligere blir det å formidle det med enkle ord. I all vår kunnskapsrikhet bruker vi ofte ord og begreper som mottakeren ikke har forutsetninger for å forstå.

LES OGSÅ: Abstraksjonsstigen: Fra abstrakt til konkret.

Vit hvem du snakker til

Det er ikke mulig å unngå kunnskapens forbannelse helt og holdent, men det hjelper å kjenne til den!

Du kan også planlegge med den når du kommuniserer:

Ha klart for deg hvem mottakeren din er

  • Vurder hva hen vet fra før, og hva du bør forklare.

Velg ord som mottakeren din forstår

  • Bruk konkrete ord som mottakeren kan begripe.
  • Unngå – eller forklar – fagsjargong, fremmedord og forkortelser.

Hjelp leseren din å se budskapet bak ordene

  • Vis og forklar med eksempler, historier og visuelle virkemidler når du kan.

Test teksten din på noen som ikke kan det du kan

  • Be en «uinnvidd» om å lese teksten din. Er den forståelig for andre enn deg selv?

1 av 14

2 av 14

3 av 14

4 av 14

5 av 14

6 av 14

7 av 14

8 av 14

9 av 14

10 av 14

11 av 14

12 av 14

13 av 14

14 av 14