Prosjekter og samarbeid

Jeg jobber sammen med dere i små og store språktiltak i bedriften.

Språkprofil

En språkprofil er en praktisk veileder for alle som skriver og kommuniserer på vegne av en virksomhet. Jeg hjelper dere å lage en språkprofil som sikrer at bedriften fremstår klar og konsekvent med tydelig identitet i tekst og tone.

Hjelp til å ta tak?

Utfordringer med skriving eller kommunikasjon? På tide med en tekstopprydning? Satse på klart språk og god skrivekultur i bedriften? Bruk meg som en objektiv og «klarsynt» rådgiver, tilrettelegger og pådriver i språkprosjekter.