Slik formidler du prosenter klart og korrekt

Mange sliter med å tolke tall og statistikk. Selv noe så «enkelt» som prosenter kan alltid formidles tydeligere, slik at enda flere får med seg budskapet.

Formidler du informasjon som er basert på tall og statistikk? Da bør du ha i bakhodet at mange synes tall er vanskelig.

Selv noe så kjent og «enkelt» som prosenter kan aldri forklares for enkelt hvis mottakerne er folk flest.

Hva er egentlig prosent?

Prosent betyr hundredel eller per hundre. Ordet er fra latinsk:

 • «Pro» (eller per) betyr «for hver»
 • «Cent» betyr hundre

Én prosent er altså én hundredel av en gitt mengde. I tekst kan det noen ganger være smart å omformulere prosenter til «[antall] av hundre». Det hjelper folk å se tallet tydeligere.

Bruk prosenttegnet «%» riktig

Prosenttegnet skal bare brukes sammen med siffer (talltegn).

 • Riktig: 100 %
 • Feil: Hundre % (tall i bokstaver)

Og spørsmålet mange lurer på:

Skal det være mellomrom mellom sifferet og prosenttegnet?

Svaret er JA (beklager, alle designere).

Prosenttegnet brukes mest i tabeller, oppstillinger, skjemaer, faktabokser og andre steder der det er lite plass.

Prosent i bokstaver

I løpende tekst er det vanlig å skrive ordet fullt ut når det IKKE står sammen med siffer:

 • Fem prosent.
 • Hvor mange prosent(er)?

I ubestemt flertall kan vi velge om vi vil skrive prosent eller prosenter.

I avledninger og sammenstillinger skal prosent alltid skrives med bokstaver: Stillingsprosent (ikke stillings-%).

Forkortelsen «pst»

Når prosent er stilt sammen med med et tall (siffer eller bokstaver) kan ordet forkortes.

Undersøkelsen viste at 88 pst. av de sporte aldri forkorter ordet prosent. Tolv pst. svarte «av og til ».

Merk at forkortelsen «pst.» er ukjent for mange. Den brukes mest når prosenter blir nevnt ofte i en tekst, for eksempel i brødtekst i økonomiske rapporter.

Hva er prosentpoeng?

Prosentpoeng er differansen mellom to prosentverdier.

Prosent og prosentpoeng forteller ulike historier.

Riktig: 

Støtten økte med 10 prosentpoeng, fra 20 til 30 prosent.

Feil: 

Støtten økte med 10 prosent, fra 20 til 30 prosent. (Det riktige er at støtten økte med 50 prosent).

En prosent må ha en referanse

Prosenter viser alltid til en del av noe. Vær tydelig på hva de er en prsentdel av!

Hvis det kun står «30 % mindre fett» på en vare i butikken, sier det ingenting om hvor mye fett det er.

Uten en referanse kan det tolkes på flere ulike måter: Mindre fett enn før? Mindre fett enn i konkurrerende produkt? Mindre enn anbefalt fettinntak per dag?

LES OGSÅ: Hva sier du mellom linjene?

Prosenter i andre ord

Ofte er det enklere for leseren å se for seg antall og mengde når prosenttall blir «oversatt» til andre ord og språklige bilder.

Eksempler:

 • 50 prosent –> halvparten
 • 35 prosent –> en av tre
 • 100 % økning –> dobling

Kan du formidle prosenter med visuelle grep? Gjør det! Se eksempler i bildekarusellen i slutten av innlegget.

Og (prosent)poengene er?

 1. Sørg for å formidle prosenter og andre tall klart og korrekt. Det styrker din troverdighet som avsender.
 2. Ikke ta for gitt at alle forstår prosenter. Tilpass nivået på formidlingen til mottakeren.
 3. Mange synes tall er kjedelige greier. Gjør det du kan for å vekke interesse med variasjon og visualiseringer.

LES OGSÅ: De tre knaggene i klarspråk

1 av 18

2 av 18

3 av 18

4 av 18

5 av 18

6 av 18

7 av 18

8 av 18

9 av 18

10 av 18

11 av 18

12 av 18

13 av 18

14 av 18

15 av 18

16 av 18

17 av 18

18 av 18