Skrivemodellen «Den omvendte pyramiden»

Skriver du tekst for nett? Da bør du bruke skrivemodellen «Den omvendte pyramiden».

Innledning, hoveddel, konklusjon. Slik lærte vi å skrive tekster på skolen.

I arbeidslivet, derimot, er det andre regler som gjelder!

Start teksten med hovedpoenget

Den omvendte pyramiden er en skrivemodell som snur skoleteksten på hodet:

Start med konklusjonen!

Det handler om å tilpasse teksten til leseren, som har dårlig tid og selektiv oppmerksomhet. Hvis du sparer det viktigste poenget til slutt, risikerer du at leseren går glipp av det.

Viktigst, viktig, mindre viktig

Med den omvendte pyramiden prioriterer og presenterer du innholdet i teksten etter hvor viktig det er for leseren å vite.

Slik:

Skrivemodellen «Den omvendte pyramiden»

Hovedbudskapet skal oppsummere det viktigste leseren trenger å vite, og stå først i teksten. I praksis, når du skriver for å informere, er det i en overskrift og i de første linjene etter overskriften (ingress).

Deretter skriver du viktig informasjon som støtter hovedbudskapet.

Bakgrunnsinformasjon og utfyllende detaljer skriver du nedover i fallende viktighet (mindre og mindre viktig). Det minst viktige kan du kanskje la være å ta med?

LES OGSÅ: Slik kutter du tekst (kort og godt)

Tenk som en journalist

Journalister bruker denne modellen flittig. Jobben deres er å levere informasjon så raskt og presist som mulig, til så mange som mulig, og da gjelder det å bruke overskriften og de første linjene godt!

Fordelen med omvendt pyramide er at at leseren forstår med en gang hva saken handler om. Hen kan slutte å lese når som helst, men har likevel fått med seg det viktigste i toppen av saken.

Modellen hjelper også redaktører å korte ned artikler. Hvis avsnittene har synkende viktighet, kan teksten kuttes fra bunnen uten at avgjørende informasjon blir borte.

Speiler våre lesevaner på skjerm

Når vi bruker den omvendte pyramiden, skriver vi også slik vi i realiteten leser, spesielt på skjerm.

 • Vi leser fra toppen og nedover, med fallende interesse og tålmodighet.
 • Vi skanner nettsider i ulike mønstre med blikket, men starter alltid øverst.
 • Vi skroller videre nedover når vi vet tidlig at vi får mer informasjon vi vil ha.
 • Vi skumleser, men får uansett med oss hovedpoenget når det står først.

Med andre ord: Kom raskt til poenget!

LES OGSÅ: Gir leseren «F» i teksten din?

En effektiv skrivestil

Den omvendte pyramiden er kanskje din beste skrivevenn på jobb! Den gjør susen når du skal få informasjon fort fram til mottakeren:

 • I e-post (emnefeltet = overskriften)
 • På nettsider
 • I informasjonsskriv
 • I presentasjoner
 • I rapporter

Tenk «det viktigste først» i alle situasjoner der du skal informere. Det setter også mottakeren din pris på.

Pyramiden = klarspråk

Prinsippene i omvendt pyramide er helt i tråd med prinsippene for klart språk. Det handler om å gjøre teksten oversiktlig, slik at leseren finner det hen trenger, og kan gjøre det hen skal.

Språkrådet gir blant annet følgende råd i sin sjekkliste for klarspråkskribenter:

 • Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om.
 • Skriv det som er viktigst for leseren først, eller langt framme i teksten.
 • Del lange tekster inn i avsnitt, og sett dem i en rekkefølge som er logisk for leseren.

Orden og struktur i teksten er viktig for at en tekst skal bli lest og forstått, og spesielt viktig fordi vi skummer og skanner mer enn vi faktisk leser.

Husk: Du skriver for leseren. Ikke for deg selv!

1 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

2 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

3 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

4 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

5 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

6 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

7 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

8 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

9 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

10 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

11 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

12 av 13

Omvendt pyramide - KLART SAGT

13 av 13