Kurs og foredrag

Skrivekurs klarspråk «Skriv klart»

Klarspråk skrivekurs: Skriv klart!

For virksomheter og grupper. I dette praktiske skrivekurset lærer du og kollegaene dine å skrive treffsikre, glassklare tekster etter klarspråkprinsippene.

Etter kurset forstår dere hva klarspråk er og hvorfor det virker, og dere har flere konkrete metoder dere kan bruke i skrivingen.

Halv dag (2,5 timer) | Digitalt eller fysisk

Foredrag om klarspråk

Klart språk – inspirasjonsforedrag for virksomheter og grupper

Jeg forklarer hva klarspråk er, og viser dere hvordan språk og ordvalg påvirker folks muligheter til å ta til seg et budskap.

Dere får kunnskap, skriveråd og inspirasjon til å bruke tydelig og brukertilpasset språk i arbeidet.

45 minutter | Digitalt eller fysisk

Foredrag: Kunnskapens forbannelse

Med utgangspunkt i hvordan hjernen vår fungerer, tar jeg for meg utfordringer i kommunikasjon som gjør det vanskelig for eksperter å bli forstått av ikke-eksperter.

Jeg gir også konkrete råd om hvordan kunnskapsrike folk kan bli bedre formidlere.

45 minutter | Digitalt eller fysisk

Kurs i klarspråk - bedriftsintern opplæring - KLART SAGT

Klart språk – bedriftsintern opplæring

I hvilke sammenhenger har bedriften din størst behov for å være tydelig? Hvilke er de viktigste tekstene? Hva kan dere tjene på å være tydeligere – og hvordan gjør dere det?

Jeg skreddersyr kurs og språkverksteder for bedrifter som ønsker å bruke klart språk til å få mest mulig effekt av tekst og skrivende ansatte.

Tilpasset varighet | Digitalt eller fysisk