OM

KLART SAGT

Teksthjelp, kurs og rådgivning for bedrifter som vil kommunisere effektivt, lønnsomt og troverdig i klart språk og god tone.

Bedriftens tekster skal gjøre en jobb

Det er slett ikke bare skribenter, markedsførere og kommunikasjonsfolk som kommuniserer på vegne av bedrifter. Skriving og formidling er en stor del av arbeidsdagen til mange – også ansatte og ledere som ikke nødvendigvis ser det som sin jobb eller styrke.

Å være stemmen til en virksomhet, internt eller eksternt, betyr at det dere skriver og formidler skal gjøre en jobb. Hvis ikke den jobben blir gjort på en god måte, taper virksomheten tid, penger og muligheter.

Dårlig språk er dårlig butikk

Det at vi er nødt til å skrive og kommunisere mye på jobb, gjør oss ikke automatisk til eksperter på  det. Vi uttrykker oss så godt vi kan, gidder, eller tar oss tid til. Noen ganger er det godt nok – andre ganger ikke.

Dårlig språk fører til dårlig kommunikasjon, som fører til misforståelser og feil. Feil og misforståelser er dyrt for bedriften, fordi noen må rydde opp i dem.

Kanskje forstår ikke mottaker budskapet i det hele tatt. Dermed taper bedriften både tiden noen brukte på å utforme det, og resultatene og mulighetene det kunne gitt.

Dårlig språk er rett og slett dårlig butikk.

Godt språk er tillit

Uklare budskap og slurvete språk går dessuten på troverdigheten løs. Måten dere uttrykker dere på, er andres inntrykk av virksomheten. For omdømmets skyld bør dere velge deres ord med omhu.

Det er nettopp det klarspråk handler om: Velge sine ord med omhu.

Omhu betyr ikke bare påpasselighet, men også kjærlig omtanke. Når du bryr deg om den du kommuniserer med, finner du lettere de riktige ordene som får budskapet ditt fram – og du vinner tillit. Det gjelder også for bedrifter.

Alle kan lære å bruke klarspråk

Å kommunisere i klart språk handler mer om vilje og innstilling, enn språk- og skriveferdigheter. Alle kan lære seg klarspråkprinsippene og bruke dem som rettesnor i alle former for kommunikasjon, internt og eksternt.

En bedrift kan bruke klarspråk på flere måter:

  • Som en sjekkliste for utforming og kvalitetssikring av bedriftens tekster.
  • Som en verktøykasse for alle som skriver, formidler og kommuniserer i bedriften.
  • Som en standard for effektiv kommunikasjon og god skrivekultur blant ansatte i bedriften.

Er din bedrift klar?

Kan jeg hjelpe?

Du trenger ikke vite nøyaktig hva du vil ha hjelp til. Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen.

Kontakt meg - Klart Sagt - Irene Fossen

Irene Fossen

irene@klartsagt.no
(+47) 416 68 784

Si hei på LinkedIn

Hva tenker jeg når «jeg tenker at»?KLART SAGT Irene Fossen
Før kunne vi både mene, tro og synes. Nå «tenker vi at». Har vi blitt en nasjon av filosofer?
Bindeord viser vei i tekstenKLART SAGT Irene Fossen
Bindeord er nyttige, hjelpsomme «skilter» i teksten som viser sammenhengene mellom ord, setninger og avsnitt.
Lesbarhetsindeks (LIKS) er et mål for hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese.KLART SAGT Irene Fossen
Lesbarhetsindeks (liks) er en beregningsmodell som sier noe – men slett ikke alt – om hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese.