Slik bruker du (ikke) semikolon

Semikolon er en mellomting mellom punktum og komma. Det er det minst viktige av alle skilletegnene, og de fleste av oss bruker det feil.

Siden så mange av oss bruker semikolon feil, så er kanskje reglene veldig vanskelige?

Nei. Reglene er enkle, men de færreste kan dem.

Bare der du kan sette punktum

Semikolon er en mellomting mellom punktum og komma. Du kan bruke semikolon når du synes punktum er for sterkt og komma for svakt.

En test på om du kan bruke semikolon er å spørre deg selv: Kan jeg sette punktum i stedet?

Hvis svaret er nei, så blir det feil med semikolon.

Semikolon kan brukes i to tilfeller

Semikolonets jobb er å skille ord og setningsledd som hører sammen, og det er riktig å bruke disse to tilfellene:

1. Skille helsetninger som hører sammen

Semikolon lager et lite opphold mellom to setninger som hører nært sammen. Setningen etter tegnet utfyller ofte setningen som står først.

Eksempler:

I går regnet det; i dag skinner solen.

Anne gråt; hun hadde mistet mobilen.

2. Skille mellom ledd i oppregninger

Ledd med flere ord:

Deltakerne i møtet var Hans og Inger Aase, huseiere; Kai Karlsen, byggmester; Per Olsen, advokat.

Tall med desimaler:

12,4; 23,7; 20,1; 17,2.

Ikke «et slags» kolon

På grunn av navnet og utseendet blir semikolon ofte blandet sammen med vanlig kolon.

En typisk feil er å bruke semikolon i stedet for kolon før sitater, oppregninger og eksempler.

FEIL:

Vi har tre kjæledyr; en katt, en hund og et marsvin.

RIKTIG:

Vi har tre kjæledyr: en katt, en hund og et marsvin.

Semikolon er aldri obligatorisk

Ingen skriveregel i norsk språk sier at du skal bruke semikolon.

Det er aldri et problem at semikolon mangler i en tekst!

Problemet oppstår når semikolon sniker seg inn der det skulle stått kolon, punktum, komma eller tankestrek.

Et tegn du trygt kan droppe

Fordi det er så fort gjort å bruke semikolonet feil, kan det være tryggest å la det være. Men hvis du føler en sterk trang, så anbefaler jeg at du lærer deg reglene og bruker tegnet riktig.

Ellers blir det bare et forstyrrende element som tar bort oppmerksomhet fra innholdet i teksten din.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om utelatelsestegnet ellipse

Et viktig symbol for mange

Semikolonet har fått en helt spesiell betydning utover det å bare være et mindre viktig skilletegn.

Project Semicolon er en mental-helseorganisasjon som oppfordrer folk som har opplevd depresjon, angst eller selvmordstanker til å vise det med et semikolon. Mange velger å tatovere det.

«A semicolon is used when an author could have ended a sentence, but chose not to. You are the author and the sentence is your life.»

Project Semicolon

1 av 8

2 av 8

3 av 8

4 av 8

5 av 8

6 av 8

7 av 8

8 av 8