Myter og misforståelser om klarspråk

De vanligste innvendingene mot klarspråk skyldes myter og misforståelser. La oss oppklare noen av dem.

Bare det offentlige skal bruke klarspråk

Mange tror at klarspråk er noe som bare gjelder for stat og kommune.

Språkloven fra 2022 pålegger alle offentlige organer å bruke klarspråk, og det forsterker inntrykket.

LES OGSÅ: Plikten til å bruke klarspråk – dette sier språkloven

Private bedrifter kan gjøre som de vil, men gjør lurt i å bruke klart språk hvis de vil bli likt og forstått. De er jo enda mer avhengige av fornøyde kunder og brukere enn det offentlige!

Uklare budskap og slurvete språk skaper misforståelser og dårlig inntrykk av en virksomhet. Begge deler kan koste bedrifter dyrt. Motsatt vil budskap i klart språk nå lettere fram til mottakeren og skape tillit.

Med andre ord: Det er lov å bruke klarspråk i næringslivet også! ?

«Kundene våre er smarte.»

Det handler ikke om dumme eller smarte mottakere i kommunikasjon.

Folk forstår mye, men vet lite. Ingen er ekspert på alt! Å bruke klarspråk er å legge til rette for at mottakeren skal forstå det som blir kommunisert.

LES OGSÅ: Hjernen vil ha enkle tekster

Uklart språk fører til dårlig kommunikasjon, som fører til misforståelser og feil. Klart språk er god kundebehandling!

Klarspråk er kjedelig språk

Å skrive klart, korrekt og brukertilpasset ødelegger ikke bedriftens tone-of-voice!

Det hjelper lite med humor og snert hvis ikke kundene forstår det bedriften kommuniserer.

Språklig stil og tone bør aldri gå på bekostning av å være klar og tydelig, og det er ingen motsetning mellom klarspråk og personlig uttrykk. Derfor bør retningslinjer for klart språk være en del av bedriftens språkprofil.

Klarspråk + fagspråk = kræsj

«Bruke klarspråk? Men da fremstår vi inkompetente!»

Å bruke klarspråk betyr ikke å slutte med fagspråk, men å være bevisst på hvordan det blir brukt i kommunikasjon med mottakere som ikke kan faget.

Fagspråk kan som regel forklares med enkle ord, eksempler og illustrasjoner. Det er klarspråk i praksis.

Husk: Ingen blir imponert av vanskelig språk!

Klarspråk handler om skriveregler

Klarspråk handler om mye mer enn bare å skrive «riktig».

Ja, korrekt språk er viktig – fordi dårlig språk gjør budskapet uklart og drar ned troverdigheten til avsenderen.

LES OGSÅ: Dette får leseren din til å tvile

Men klarspråk handler mest av alt om hvilke ord vi velger til ulike mottakere. Det er like mye en måte å tenke på, som en måte å skrive på.

Hva er egentlig klarspråk, nå igjen?

Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen

  • finner informasjonen de trenger
  • forstår den
  • kan bruke den.

Med andre ord: Å kalle en spade for en spade (ikke et manuelt graveredskap).

LES OGSÅ:  De tre knaggene i klarspråk

1 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk_Side_1

2 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk_Side_2

3 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk_Side_3

4 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk

5 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk

6 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk

7 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk

8 av 8

Vanlige misforståelser om klarspråk