Ikke skriv «ikke» hvis du kan unngå det

I løpende tekst bør vi unngå å bruke ordet «ikke» mange ganger. Det kan nemlig gjøre teksten vanskeligere å lese og forstå.

Ikke et vondt ord om «ikke»!

Det er et flott ord som forenkler ordforrådet mye for oss nordmenn. Uten «ikke» og andre negasjoner (som aldri, verken, ingen), så måtte vi trolig hatt to ord for alle ord som vi kan benekte eller beskrive i motsatt mening med negasjoner.

Mange «ikke» gir ikke-hikke

I overskrifter er det effektivt å bruke «ikke», for ordet har en bra stoppeffekt. Og brukt med måte er det ingenting å henge seg opp i.

Det er når ordet går igjen flere ganger at teksten kan bli tyngre å lese og vanskeligere å forstå. Mange «ikke» hakker opp leseflyten, og hjernen vår kan fort begynne å overse ordet. Den foretrekker nemlig det vi kan gjøre, fremfor det vi ikke kan gjøre.

LES OGSÅ: Hjernen vil ha enkle tekster

Vær oppmerksom på plasseringen

Plasseringen av «ikke» i en setning kan ha mye å si for meningen i en setning. Noen ganger er den helt avgjørende:

  1. Noen av påstandene er ikke sanne.
  2. Ikke noen av påstandene er sanne.

Når setningen skal ha med et «ikke å» eller «å ikke» er det ekstra viktig å holde tunga rett i munnen:

  1. Tvetydig: Hun sverget ikke å komme for sent.
  2. OK: Hun sverget å ikke komme for sent.
  3. Ingen tvil: Hun sverget å komme tidsnok.

Kan du unngå en misforståelse ved å skrive om, så gjør det!

Doble nektelser

Mange av oss har lett for å bruke såkalte doble nektelser når vi snakker. Disse er det viktig å være ekstra oppmerksom på når vi skriver, for de gjør det unødvendig vanskelig for leseren å tolke hva vi egentlig mener.

  • Ikke ubetydelig –> skriv heller viktig
  • Ikke usannsynlig –> skriv heller sannsynlig
  • Vi er ikke uenige –> skriv heller vi er enige

Så klart det er enklere å forstå meningen med konkrete ord! Se flere eksempler på omskrivinger i bildeserien under (først publisert på min LinkedIn-profil).

Algoritmene strever også med «ikke»

Kunstig intelligens som skal finne mening i språket har også problemer med negasjoner.

Forskere ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo prøver å finne ut om det er mulig å lage en algoritme som avdekker meninger og holdninger i tekst, og «ikke» er et av ordene som skaper trøbbel.

Ergo: Kutt ned på ikke-ne og bli bedre forstått av både mennesker og maskiner.

LES OGSÅ: Når er «innen»?

1 av 8

2 av 8

3 av 8

4 av 8

5 av 8

6 av 8

7 av 8

8 av 8