Hva er forskjellen på korrektur og språkvask?

Korrektur er å rette feil i teksten, mens språkvask er å rette opp språket i teksten slik at den blir lettere å lese og forstå.

Korrektur, språkvask, redigering. Det handler om å fikse på tekst, men hva betyr de ulike begrepene i praksis?

Korrektur er å rette skrivefeil

I en korrektur blir teksten renset for stavefeil, gramatikkfeil og tegnsettingsfeil. Den blir teknisk korrekt, men beholder ellers sin opprinnelige form og struktur.

Korrektur er ideelt sett det siste som skjer med en tekst før den blir publisert. Den skal sikre at teksten er fri for språkblemmer og skriveleifer som tar oppmerksomheten vekk fra budskapet.

Språkvask gjør teksten lettere å lese

Når teksten trenger mer arbeid enn korrektur for å bli leservennlig, blir den språkvasket eller redigert.

Å språkvaske innebærer å forenkle og rette opp struktur, setningsoppbygging, formuleringer og ordvalg, slik at teksten flyter godt og blir lett å lese. Skrivefeil og tegnsettingsfeil blir selvsagt rettet opp samtidig.

En god språkvask kan gjøre underverker for en tekst! Når forfatteren har en klar tanke med teksten, kan en språkvasker få budskapet til å skinne krystallklart gjennom ordvalg og struktur.

Redigering former innholdet

Neste nivå er redigering. Da blir både tekst og innhold bearbeidet for å gjøre budskapet tydeligere for målgruppen.

Den som redigerer ser altså ikke bare på språket, men vurderer teksten som en helhet og foreslår grep som hjelper budskapet fram til leseren. En dyktig redaktør er en kombinasjon av rådgiver og tekstforfatter som finner både de gode innfallsvinklene og de riktige ordene.

Korrekt er profesjonelt

Korrekt og godt språk er viktig hvis du skriver på vegne av en bedrift. Det handler om troverdighet og lønnsomhet.

Tungt og uklart språk kan skape avstand mellom dere og kundene, og skrivefeil gir inntrykk av en bedrift som ikke bryr seg om hvordan den fremstår. Slurver dere like mye i alt dere gjør, tro?

Motsatt vil klart og korrekt språk bidra til at bedriften fremstår seriøs og profesjonell, og dere vinner tillit.

Godt språk er god butikk. Sørg for å kvalitetssikre de viktigste tekstene deres.