Hjernen vil ha enkle tekster

En tekst som er klar i tanke, språk og struktur er enklere å lese, forstå og huske. Leseren oppfatter den også som bedre og mer troverdig. Hvorfor er det slik, rent psykologisk?

To systemer i hodet

Du vet kanskje at hjernen vår tenker i to systemer?

I boken Tenke, fort og langsomt av Daniel Kahneman lærer vi at system 1 reagerer raskt, intuitivt og følelsedrevet, mens system 2 jobber langsomt, rasjonelt og logisk.

System 1 hjelper oss med det meste i vårt daglige liv. Det lar oss ta raske beslutninger og konkludere uten anstrengelser – ofte mer intuitivt og ubevisst enn vi selv er klar over. Det gjelder også når vi leser tekster.

Enkel tekst gir kognitiv letthet

Når vi leser en tekst er det flere ting som gjør at vi oppfatter den som lett eller vanskelig, oversiktlig eller uklar. System 1 skanner og tolker den, og bestemmer hvordan den får oss til å føle.

Hvis teksten virker enkel og tydelig, føler vi en kognitiv letthet. System 1 forteller oss at dette føles bra! Teksten oppleves som bedre, ærligere, mer kjent og hyggeligere. Dermed blir vi også mer positivt innstilt til den.

Hvis teksten er komplisert og vanskelig å lese, skjer det motsatte. Vi må bruke mer energi på å lese og forstå teksten, og disse anstrengelsene gjør at system 1 blir skeptisk. Vi blir mer negative, mistenksomme og tilbøyelige til å se etter feil.

LES OGSÅ: Dette får leseren din til å tvile

Skriv hjernevennlig

Med andre ord: Det er smart å gjøre system 1 til lags når du skriver! Det vil si å unngå unødvendig kognitiv belastning i leserens hjerne.

Her er fire grep som gjør teksten din leservennlig – og hjernevennlig:

  • Uttrykk deg klart med enkle ord.
  • Gjør budskapet lett å huske, for eksempel gjennom repetisjoner.
  • Del opp teksten i avsnitt (gi luft til hjernen).
  • Bruk en enkel, lettlest skrifttype og sørg for god kontrast mellom teksten og bakgrunnen.