De tre knaggene i klarspråk

Hvis klarspråk er et uklart begrep for deg, kan det hjelpe å ha disse tre knaggene å henge det på: korrekt, klart, brukertilpasset.

Først: Hvorfor knagger?

Vi leser ord, men tenker i bilder. Når jeg skriver denne teksten ser jeg for meg at du – min ideelle leser – ikke kan så mye om klarspråk fra før. Mitt mål med teksten er å gi deg et overblikk, og da må jeg legge til rette for at du skal forstå det jeg vil si.

Jeg velger å bruke ordet knagger fordi det lager et bilde i hodet ditt. Vi husker bilder bedre enn ord, og derfor fungerer sannsynligvis knagger bedre enn ord som grunnprinsipper, hovedpunkter, og basiselementer.

Knagger indikerer også at det er snakk om et slags system, og hjernen vår elsker å sette ting i sammenheng!

At det er tre av dem (knaggene) er egentlig bare flaks for meg. Hjernen klarer nemlig bare å ta inn tre til fem poenger i en oppramsing.

Så til selve saken:

Korrekt, klart, brukertilpasset

Med klarspråk mener vi korrekt, klar og brukertilpasset kommunikasjon.

Slik starter den norske definisjonen på klarspråk.

Men hva innbærer egentlig hvert av disse ordene?

Eller: Hvis hvert ord er en knagg, hva henger vi på hver av dem?

Korrekt (troverdig)

Dårlig språk kan i verste fall gå på omdømmet løs!

Å skrive og kommunisere korrekt handler rett og slett om å følge reglene og oppføre seg ordentlig og redelig.

På korrekt-knaggen henger blant annet disse oppfordringene:

 • Sørg for god rettskrivning og rett tegnsetting.
 • Henvis til kilder og kreditér opphavspersoner når du bruker stoff fra andre.
 • Hold deg til fakta og snakk sant – alltid!

Korrekt språk gir inntrykk av en profesjonell og troverdig avsender.

LES OGSÅ: Dette får leseren din til å tvile

Klart (forståelig)

Klart språk har en klar tanke, gjennomtenkte ord og en oversiktlig struktur som hjelper budskapet fram.

På denne knaggen kan jeg henge en lang, lang rekke av tips, teknikker og anbefalinger til deg som vil skrive klinkende klart.

Men siden hjernen har en maksgrense for hva den kan ta inn, drar jeg sammen de viktigste klarspråkgrepene i fem punkter:

 • Si det viktigste først!
 • Vær kort og konkret.
 • Skap orden og struktur i teksten.
 • Bruk aktivt og direkte språk.
 • Vær forsiktig med faguttrykk, fremmedord og forkortelser.

Klart språk er korteste vei til mottakers hjerne.

Gjør det så enkelt som mulig for mottaker å forstå det du vil si!

Brukertilpasset (imøtekommende)

Å kommunisere brukertilpasset er å sette mottakeren (brukeren, leseren) først.

Du ser verden fra mottakerens perspektiv, og forstår hva hen trenger fra deg for å vite, føle og gjøre det du vil. Med dette som utgangspunkt tilpasser du tekst og tone, og legger til rette for at budskapet kommer fram.

Viktige klarspråknøkler på denne knaggen:

 • Ha klart for deg hvem du skriver for.
 • Ha klart for deg hvorfor mottakeren din skal lese og bruke teksten.
 • Vurder hva mottakeren vet fra før.
 • Tilpass ordvalg, stil og tone til mottakeren.
 • Vær personlig – snakk direkte til mottakeren (ikke man, en, vedkommende)

Å skrive brukertilpasset er å skape relasjon og tillit. Når mottakeren din føler seg sett og forstått av deg, er det større sjanse for at hen vil ha noe med deg å gjøre.

Vil du lære mer om klarspråk?

Se mine kurs og foredrag her.