Om tegnet ellipse (tre prikker etter hverandre)

Tre prikker etter hverandre kan tolkes på mange måter. Bruk tegnet ellipse riktig og med måte hvis du vil unngå å bli misforstått.

Tre punktum etter hverandre? Nei, faktisk ikke!

Ellipse er et spesialtegn

Ellipse, også kalt utelatelsestegn og avbrytningstegn, er et spesialtegn satt sammen av tre prikker.

 • I Windows får du ellipse ved å trykke Alt + 0133
 • På Mac: Alt + .
 • På iPhone/iPad holder du punktum inne til du får opp ellipsetegnet som et alternativ.

Å skrive tre punktum etter hverandre fungerer selvsagt også. Det sies at avstanden mellom prikkene i ellipsetegnet er større enn automatisk avstand mellom punktum, men det skal et eksepsjonelt skarpt øye til for å se forskjellen.

Tradisjonell bruk av ellipse

I tradisjonell tekst og typografi markerer ellipsetegnet at

 • … bokstaver er utelatt i et ord.
 • … ett eller flere ord er utelatt i begynnelsen eller slutten av en setning.
 • … ett eller flere ord er utelatt inni en setning, ofte vist med parentes (…) eller hakeparentes […].
 • … det er en pause i det som sies.

Og spørsmålet mange lurer på:

Skal det være mellomrom før ellipse?

Det kommer an på hva som er utelatt.

Utelatte bokstaver i et ord:

NEI, ikke mellomrom før prikkene.

Eksempel: Du kan dra til h…

Utelatte ord i slutten av en setning (avbrytelse):

JA, mellomrom før prikkene.

Eksempel: Hvis vi bare …

Utelatte ord og fraser inni en setning:

JA, mellomrom før og etter parentesen (men ikke inni).

Eksempel: Nei, nei gutt […] ikke storme inn i stua

Pause i det som sies:

JA, mellomrom mellom ord og ellipser.

Eksempel: Men … eh …

Nytt tegn etter ellipse:

NEI, ikke mellomrom når det kommer et nytt tegn rett etter ellipsen.

Eksempel: Hva i …? Det er ikke mulig …!

LES OGSÅ: Unngå å bomme med innskutte setninger

Betydninger

Tre prikker etter hverandre kan ha flere betydninger utover å markere at noe er utelatt, avbrutt eller pauset i teksten:

 • Signalisere nøling
 • Uttrykke ettertanke
 • Etterligne muntlig uttrykksform
 • «Mer informasjon» (kan for eksempel erstatte en meny på en nettside)
 • «Fortsettelse følger»

… med andre ord – heng med videre:

Den moderne ellipsen

I vår digitale verden er tre prikker et vanlig symbol for at en melding er i ferd med å bli skrevet av et menneske eller en chatbot.

Prikkene, som ofte er i bevegelse, pirrer nysgjerrigheten vår og sørger for at vi blir værende i dialogen.

Feil bruk kan sende feil signaler

Mennesker bruker – og tolker – prikker ulikt. Sånt blir det fort irritasjon og misforståelser av.

Feil og overdreven bruk blir av mange oppfattet som useriøst, og noen blir usikre og mistenksomme av tre prikker: Hva er det som ikke blir sagt her?

Negative tolkninger kan være:

 • Baktanke
 • Aggresivitet
 • Nedlatenhet
 • Formaning

Generasjonen vi tilhører og relasjonen til den vi kommuniserer med, påvirker hvordan vi tolker og bruker prikker. Noen «kan få litt angst» av tre prikker.

Unngå misforståelser

Når du bruker prikk, prikk, prikk inviterer du i praksis leseren din til å fylle inn meningen din og tolke hensiktene dine.

Det kan være et godt og kraftfullt virkemiddel når du bevisst legger opp til det, men det kan også være en skikkelig fallgruve hvis du ikke har tenkt på hvordan det kan bli oppfattet av mottakeren.

Derfor:

 • Bruk prikkene riktig og med måte når du vil fremstå seriøs og troverdig.
 • Vær ekstra forsiktig med prikker hvis du skriver profesjonelt på vegne av en virksomhet!
 • Dropp prikkene helt hvis du vil unngå å bli misforstått.

LES OGSÅ: Hva sier du mellom linjene?

1 av 12

2 av 12

3 av 12

4 av 12

5 av 12

6 av 12

7 av 12

8 av 12

9 av 12

10 av 12

11 av 12

12 av 12